Sabado, Setyembre 24, 2011

Mensahe ng Pakikiisa sa Kongreso ng ZOTO


MENSAHE NG PAKIKIISA
SA KONGRESO NG ZOTO
Setyembre 24, 2011

Isang mapagpalayang pagbati ang ipinaaabot namin mula sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) sa Kongreso ng Zone One Tondo Organization (ZOTO). Mabuhay kayo, mga kasama.

Ang inyong pagsisikap bilang isang organisasyon na tulungan ang inyong kapwa maralita ay isang dakilang layuning di kayang pantayan ng sinumang organisasyong elite o kapitalista. Ang inyong mga programa at pagkilos para sa maralita ay tunay na nakapagbibigay ng kahit man lang kaunting ginhawa na di magawa ng mismong mga naghahari-harian sa ating lipunan. Kaya ang ZOTO'y nananatiling isang inspirasyon. Tumagal na kayo ng higit sa apat na dekada, at kayo ang itinuturing na pinakamatandang organisasyon ng maralita sa kasaysayan. Ang inyong mga nagawa sa haba ng inyong kasaysayan ay isang inspirasyon, di lamang sa kapwa maralita, kundi sa iba pang sektor ng lipunan, tulad namin sa transport.

Tayo'y nagkakaisa sa pakikibaka para sa pagbabagong panlipunan. Tayo'y nagkakaisang ipinaglalaban ang kapakanan ng karaniwang tao, lalo na ng mga maralita at manggagawa, sa pabrika man o sa transport. Tayo'y nagkakaisang nagagalit sa mga nagdaang rehimen na iniitsapwera ang mga tulad nating mahihirap. Tayo'y nagkakaisang ipinaglalaban na mabago na ang sistemang kapitalismong yumurak at patuloy na yumuyurak sa buhay at dignidad ng ating kapwa.

Inaasahan po namin na tayo'y magpapatuloy na magkakaisa lalo na sa marami pang isyu ng lipunan, at patuloy tayong makikibaka para sa katiyakan ng ating mga karapatan, at matiyak na ang buhay at dignidad ng maralita bilang tao ay iginagalang at di binabalewala.

BAGUHIN ANG LIPUNAN! MAKIBAKA PARA SA TUNAY NA PAGBABAGO!
MABUHAY KAYO, MGA KASAMA!
MABUHAY ANG ZONE ONE TONDO ORGANIZATION!

Miyerkules, Setyembre 21, 2011

On the creation of DOTC-DOE-DOJ task force: Government action or ploy?

PRESS STATEMENT
September 20, 2011
Dante Lagman, President
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)

On the creation of DOTC-DOE-DOJ task force:

Government action or ploy?

Reacting to the nationwide protest actions spearheaded by transport groups held Monday, Transportation Secretary Mar Roxas announced the creation of a tri-agency task force to look into the pricing scheme of oil companies to determine if there is truth to suspicions they work as a cartel to control prices of oil in the country. Along with the Justice and Energy department, the task force will investigate complaints of overpricing and determine if price increases were just and reasonable.

“We find this announcement very suspicious. Was it meant to address the grievance raised by transport workers on oil prices or just another ploy to deceive us and the public?” said Dante Lagman, President of militant transport group Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT).

On September 14, 2011, the Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) filed a complaint with the DOJ. They want oil companies, particularly the Big 3 (Petron, Shell and Caltex), to be prosecuted and penalized for collusion, overpricing and price manipulation.

“In our complaint, we asked the DOE-DOJ task force to act within the 30 day mandatory period. This task force is a mechanism created by the Oil Deregulation Law (ODL) to check abuses by oil companies, contrary to claims by government that they are powerless against patently unfair and unreasonable oil price increases. The wisdom of the 30 day period guarantees swift and decisive action to arrest the exploitative nature of the oil oligopoly. It’s just that this remedy was never exercised. Government opted to protect the interest of oil companies over the masses.” stressed Lagman.

“We fear that the tri-agency of Roxas aims to once again circumvent the law.It is a ploy to let the masses think that PNoy administration is doing something to solve the problems of the country. Worse, it will rule in favor of the oil companies and proclaim that deregulation can still work.”

“The PNoy administration should stop being an accomplice to unjust profiteering by oil companies. It should instead listen to the demands of its people – substantial roll back of petroleum prices, punish oil companies, remove the VAT and repeal the Oil Deregulation Law.” concluded Lagman.##

ps - 092011 - Tagalog version

PRESS STATEMENT
Setyembre 20, 2011
Dante Lagman, President
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)

Reaksyon kay MMDA Chairman Tolentino at Spokesperson Lacierda

Huwag ninyo kaming kutyain. Huwag ninyong tuyain ang tinaguriang “transport strike” kung hindi nito nagawang paralisahin ang transportasyon.

Sapagkat higit na mas masahol ang kawalang-aksyon ng Malakanyang sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis. Dapat pa ngang kayo ay kinokondena – hindi lamang tinutuya’t kinukutya! Dahil pinababayaan niyong sumirit pataas ang presyo ng langis sa kabila ng di-maitatangging epekto nito sa taumbayan. Dahil ayaw ninyong obligahin ang mga kumpanya ng langis na irolbak ang kanilang mga presyo. Dahil pinananatili ninyo ang VAT sa mga produktong petrolyo.

Isa kayong gobyernong kasabwat sa pandarambong ng mga kompanya ng langis! Mas mainam para sa inyo ang mataas na presyo dahil mas mataas ang VAT na inyong nakokolekta mula dito!

Totoong hindi nagtagumpay ang tinawag na “transport strike”. Paano nga ba nasusukat ang tagumpay ng isang welga (sa transportasyon man o sa pabrika)?

Una, ang welga ay dapat na may kakayahang paralisahin ang negosyo ng kanyang tinutunggali. Ikalawa, ang pagpigil sa sirkulasyon ng kapital ay magreresulta ng pagbibigay – maaring parsyal o buo – sa mga kahilingan ng mga welgista.

Sa dalawang sukatang ito, masasabi nating nabigo ang “transport strike”. Subalit para sa amin, bago pa man dumating ang September 19, alam na naming hindi pa sapat ang lakas ng sektor para sa paralisis ng transportasyon. Kaya nga’t ang aming pagkilos para sa regulasyon at kontrol sa industriya ng langis ay aming binansagang “nationwide protest”.

Pero ang ganitong “pagkakamali” ng PISTON at ni Mateo ay maari pang palagpasin. Marahil ito ay ginawa nila para sa “media mileage” ng isang isyung lubos na nangangailangan ng ispasyo sa midya.

Dahil hindi namin itinuring ang nakaraang protesta bilang isang welga, tahasan naming idinedeklarang ito ay hindi nabigo kundi nagtagumpay ang aming mga pagkilos! Sapagkat napopularisa nito, sa pambansang saklaw, ang panawagan laban sa VAT at oil deregulation. Dahil imbes na tanawing perwisyo, nakita nila ang benepisyo sa publiko ng pagkontrol sa presyo ng langis at pag-aalis ng VAT sa produktong petrolyo.

Kaya’t ang nationwide protest laban sa mataas na presyo ng langis ay isang “break-in” – isang preparasyon para sa ganap na paralisasyon ng transportasyon sa darating na panahon. Tiyak ang paghinog sa ganitong antas ng labanan lalupa’t nang-iinsulto pa ang mga kumpanya ng langis matapos ang “nationwide transport strike”. Taliwas sa kanilang intensyon; gagatungan ng dalawampung sentimo (P.20) kada litrong rolbak ang disgusto’t diskontento ng publiko sa kanilang kahayukan sa tubo!

Dapat tanungin sina Lacierda at Tolentino sa kanilang panunuya sa “transport strike”. Ang nais ba nila ay totoong paralisis ng transportasyon? Hindi na namin sila kakasuhan ng “inciting to sedition”. Ituloy lamang nila ang pagwawalang-kibo sa hinaing ng mamamayan, at balang-araw, aming pagbibigyan ang kanilang kagustuhan! #

ps - 092011 - english version

PRESS STATEMENT
September 20, 2011
Dante Lagman, President
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)

A question for MMDA Chairman Tolentino and Spokeperson Lacierda:

Which is worse? The inability to paralyze transport
or government inaction to the pleas of the people?

Palace spokesperson Lacierda and MMDA Chairman Tolentino are in a chorus. They say that the so-called transport strike was a “dud” because it failed to paralyze transport in the country.

But which is worse? The failure to paralyze transport? Or government failure to address spiraling oil prices and its paralysis on the people’s demand for oil regulation, a bigger and substantial rollback, and the removal of VAT on petroleum products?

Infinitely much worse is a government that is a willing and able accomplice to unjust and immoral profiteering by the oil industry. A government, which does not lift a finger to bring down oil prices because it collects more taxes, through VAT, in as much as prices increase in a deregulated market.

Was the recent “transport strike” a success or a failure? How do we measure a success of a strike (be it in transportation or in factories)? First, a strike must be able to paralyze the operations of a business. Second, as a consequence of the stoppage in the circulation of capital, the management gives in to the demands of the strikers, which could either be a partial or full concession to them.

Using these two conditions, we could say that the so-called “strike” was a failure. Even before September 19, the PMT knew that organized groups in the transport sector have not mustered enough strength and conviction to paralyze transport. In so doing, we called for a nationwide protest, not a strike, for the regulation and control of the oil industry.

This “mistake” of PISTON and Mateo is not a costly one; and could be justified. They probably used the term “transport strike”, more for propaganda than an actual call to paralyze transport, in order to highlight a just and moral demand that needs more attention in the mainstream media.

However, we openly declare that the so-called “transport strike” was a success. It popularized, on a nationwide scale, the demand to remove VAT on oil prices and to control oil prices. Because even the commuting public viewed the protests not as a nuisance but a legitimate expression of their discontent and disgust against the scandalous profiteering by oil companies.

Hence, we view the nationwide protest as a “break in”, a warm-up for an actual paralysis of transport in the coming period. More so, because oil companies had the gall to grant a pittance after today’s protest.A mere twenty centavo (P.20) per litter rollback, which further stokes the discontent of the Filipino people.

Along with Lacierda and Tolentino, the oil oligarchs are provoking the people to rebel against the system. However we will not pursue an “inciting to sedition” case against them. If they would continue to ignore the people’s desperate plea to control oil prices, they would have their day and we will give them want they want! #

Lunes, Setyembre 19, 2011

polyeto - Ipabasura ang VAT at Oil Deregulation Law

Manggagawa’t Mamamayan: Magkaisa, Kumilos

Ipabasura ang VAT at Oil Deregulation Law


Paulit-ulit ang problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Hindi maiiwasan na itutulak din nito pataas ang presyo ng batayang bilihin at serbisyo. Dagdag na naman itong pahirap sa dati nang kalunos-lunos na kalagayan ng mga manggagawa’t mamamayan.

Ano ang dahilan ng pagtaas?

Ang palagiang tinuturong dahilan ng mga kumpanya at maging ng pamahalaan ay ang patuloy ding pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigigang pamilihan. Isipekulasyon o ang manipulasyon ng presyo na ginagawa ng mga monopolyo sa industriya ng langis (International Oil Companies) ang tunay na sanhi ng sikad at pagpanatili ng mataas na presyo sa pandaigdigang pamilihan. Pilit na minamanipula ang presyo upang mapataas pa ang tubo o kita ng kanilang mga kumpanya.

Sa kasalukuyan, bumaba na ang presyo ng langis sa world market pagkatapos pumutok noong unang bahagi ng taon bunsod ng mga kaguluhan sa Middle East at North Africa. Ngayong September 16, 2011 ay $87.96 kada bariles na lamang ang presyo mula sa pinakamataas ngayong taon na $113.93 kada bariles (April 29, 2011).

Subalit, ang signipikanteng pagbaba ng presyo sa pandaigdigang pamilihan at maski ang paglakas ng ating Piso ay hindi sinasalamin ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ika ng mga ordinaryong tao “mabilis sa pagtaas, hindi o mabagal magbaba”. Matagal na itong nangyayari. Nagpatong-patong na ang pagmamalabis. Maliwag ang pagmamalabis at pagsasamantala ng kumpanya ng langis sa manggagawa’t mamamayang Pilipino.

Crude oil price (world market)

Foreign exchange (P-$)

Average local pump prices

Diesel/Liter

Gas/Liter

January 7, 2011

$88.03

P43.84

P38.75

P49.00

April 29, 2011

$113.93

P43.21

P48.60

P56.95

September 16, 2011

$87.96

P43.31

P44.00

P56.45

Ano ang ginagawa ng pamahalaan?

Wala kaming magagawa. Yan ang kanilang palagiang tugon. Tinali daw ang kanilang mga kamay ng Oil Deregulation Law (ODL).

Hindi ito totoo! May magagawa sila kung interes ng mamamayan ang kanilang unang isasaalang-alang.

Una, sa loob ng batas (ODL) mismo ay may mekanismo para imbestigahan at aksyonan ang mga di-makatarungang pagtaas. Sa pamamagitan ito ng itinayong DOJ-DOE task force at sa loob lamang ng 30 araw ay dapat magkaroon ng resulta ang mga reklamo o report laban sa pagmamalabis ng mga kumpanya ng langis. Ikalawa, at mas mahalaga, kung ang ODL ang sagabal sa pagprotekta sa kapakanan ng masang Pilipino, dapat ay pinagaaralan na at ginagawa na ang pagbasura dito. Hindi mahirap na bumalik sa regulated na set-up sapagkat dati na itong ginawa.

Kamakailan ay nagpatawag si Pnoy ng dialogo sa mga transport groups para harapin ang malawakang reklamo sa kabila ng muling pagputok ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samu’t saring problema ng iba’t ibang sub-sector ng transportasyon sa bansa ang inihapag at binigyang pansin subalit ang problema sa langis, na nakaaapekto sa buong sector at sa buong bayan, ay walang kongkretong resolusyon. Nanatili ang tindig ni Pnoy sa pagtaguyod ng deregulasyon ng industriya ng langis sa bansa at nangakong irereview ang batas para mas lalong pasiglahin ang kompetisyon.

Ang PMT ay hindi naniniwalang may reporma pa sa deregulasyon. Hindi kahit kalian mangyayari ang kompetisyon sapagkat kontrolado ng monoppolyo ang industriya sa bansa. Ang patakarang deregulasyon ay nagaalis lamang ng kontrol sa pagpepresyo ng mga produktong petrolyo na walang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng manggagawa’t mamamayan. Ang patakarang deregulasyon ay nagsisilbi lamang upang mas lalo pang palakihin ng mga kumpanya ang kanilang kita o tubos. Ang deregulasyon ay pagtalikod ng pamahalaan sa responsibilidad niya sa taumbayan.

Maliwanag na sa 13 taon sa ilalim ng deregulasyon sumambulat ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. 400%-500% na ang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa samantalang ang pinagbabatayan nilang presyo sa pandaigdigang merkado ay tumaas lamang ng 250%. Maliwang ang pagmamalabis na ginagawa ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Nagagawa nila ito dahil protektado sila ng Oil Deregulation Law. Nagagawa nila ito dahil hindi kumikilos ang pamahalaan para sa kapakanan ng masa Pilipino at piniling magkubli sa likod ng Oil Deregulation Law. Nagagawa nila ito dahil sa sabwatan nila ng pamahalaan upang pagsamantalahan ang mamamayan sa pamamagitan ng 12% VAT sa mga produktong petrolyo.

Ano ang dapat gawin upang bigyan nga kagyat na kaluwagan ang masang Pipilino at resolbahin ang paulit-ulit na problema ng mataas na presyo ng lang sa bansa?

1. I-rolbak ang P9.00 ang produktong petrolyo.

2. Panagutin ang kumpanya ng langis sa kanilang pagmamalabis.

3. Alisin ang 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo.

4. Ibasura ang Oil Deregulation Law.

Manggagawa’t mamamayan, magkaisa at kumilos upang igiit ang ating mga demanda.

Lumahok sa malawakang pambansang protesta Setyembre 19-30. (NCR, Malolos at Calumpit, Bulacan, Cabanatuan, Nueva Ecija, Antipolo, Cainta at Angono, Rizal, Baguio at La Trinidad, Benguet, Calamba, Laguna, GMA, Silang at Imus, Cavite, Lipa,Batangas, Bacolod at Silay, Negros Occidental, Cebu City at Lapu-lapu City, Cebu, Cagayan de Oro, Misamis Occidental, Ozamis, Misamis Oriental, Zamboanga City, Davao)

PAGKAKAISA NG MANGGAGAWA SA TRANSPORTASYON (PMT)

Huwebes, Setyembre 15, 2011

P-Noy evades real issues, offers “palliatives” to avert a transport strike

PRESS STATEMENT
September 15, 2011
Dante Lagman, PMT President

Reaction to Malacanang - Transport Groups Dialogue:

P-Noy evades real issues,
offers “palliatives” to avert a transport strike

The statement of P-Noy for a review of the oil deregulation law, at best, is pure and simple “muddleheaded-ness”. The facts are as clear as daylight. The deregulation of the oil industry caused the scourge of unbridled oil price hikes. To expect prices to fall in an industry dominated by monopolies is not only wishful thinking, it is an illusion conjured by transnational oil companies to amass higher profit margins at the expense of the Filipino people.

Inutile Review. Yes, a policy review is necessary not to determine if deregulation causes an increase in oil prices; but to seek measures on how to shift the oil industry back to a regulated market.

The promised Malacanang review of oil deregulation is useless and futile; like a fireman telling a tenant of the need to study the effects of water on fire before rescuing his burning house.

Palliatives to douse water on a brewing transport strike. Yesterday’s dialogue was enough to conclude that Noynoy will remain deaf to the clamor for government control of oil prices, a pressing need not just of the transport sector but of the entire Filipino people. This conclusion is based on two premises: (1) the inutile review of deregulation rather than a study to revert to a policy of regulation, (2) the proposed part two of the Pantawid Pasada Program, the use of alternative fuel, and the abuse of “kotong” cops on transport workers.

Rather than focus on the pressing issue at hand (the reversal of the oil deregulation law), Aquino proposed measures that would not even lift an ounce in the burden of oil price hikes. It is a sad re-run his of “wang-wang” measures, which are mere publicity stunts, intended to avert a nationwide protest by the transport sector.

The use of alternative fuel – a long-term solution – would serve the selfish interests of some members of the dialogue panel, since they are now venturing into such businesses.

All Systems Go for Nationwide Protests. The PMT would push through with nationwide localized protests for: (1) the prosecution of oil companies for excessive and unjust profiteering, (2) an urgent P9/liter rollback in petroleum products, (3) the repeal of the oil deregulation law, and (4) that removal of VAT of oil and basic commodities. From September 19 to 24, we will conduct mass actions in NCR, Calamba, Lipa, Malolos, Cabanatuan, Imus, Baguio, La Trinidad, Bacolod, Silay, Cebu, Tacloban, CDO, Ozamis, Zamboanga and Davao. #

Miyerkules, Setyembre 14, 2011

PMT group files complaint at DOJ ahead of Malacanang dialogue

Press Release
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Tranportasyon
September 14, 2011

Transport group files complaint at DOJ ahead of Malacanang dialogue

Despite the price rollbacks of oil companies yesterday, around 100 members of the militant Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) trooped to the Department of Justice (DOJ) in Manila yesterday to file a complaint on overpricing and unreasonable price increases with the DOJ-DOE task force and demanded action within 30 days.

“Crude oil prices as of August 26, 2011 were more than $3 lower and the peso stronger by P1.50 against the dollar compared to levels in January 7, 2011 and yet average pump prices are higher by almost P5 for diesel and P6.50 for gasoline. This is an abomination. Local oil companies are clearly using speculative oil price news to cheat the Filipino people. And Malacanang is doing nothing to stop this.” said Victor Gonzales, National Vice-President of the PMT

“We cannot accept Malacanang’s declaration that they are helpless in the face of these obviously unreasonable price increases of petroleum products. The government has overused the much-hated Oil Deregulation Law (ODL) to shield themselves from accountability yet they have not made any effort to scrap the law. Much worse, they have not used mechanisms provided by this rotten law to protect the interest of the workers and masses, in general.” declared Gonzales.

Under Chapter IV Section 14 (d) of the ODL Any report from any person of an unreasonable rise in the prices of petroleum products shall be immediately acted upon. For this purpose, the creation of the DOE-DOJ Task Force is hereby mandated to determine within thirty (30) days the merits of the report and initiate the necessary actions warranted under the circumstance: Provided, That nothing herein shall prevent the said task force from investigating and/or filing the necessary complaint with the proper court or agency motu proprio.

“Investigations made by the DOJ-DOE task force are still “under study” which is a blatant violation of the law. Under the implementing rules and regulations of the ODL, any person who violates any provision of this ACT shall suffer the penalty of imprisonment of 3 months to 1 year. With this, members of Pnoy’s cabinet and even himself may be jailed even before Gloria Macapagal Arroyo.” added Gonzales.

“We want the task force to immediately act on our complaint as provided by the law. We want prices rolled back big time and these unscrupulous oil companies punished. More importantly, we want the ODL and Value-Added Tax on oil scrapped now. This is more than enough proof of its bankruptcy.” concluded Gonzales.

The leaders of the protesters went on to proceed to the dialogue organized by Malacanang but vowed continue with protest actions and the planned nationwide transport strike until their demands are met.###

Martes, Setyembre 13, 2011

Malacanang, walang magagawa!

Malacanang, walang magagawa!

Ganyan ang linya ng administrasyong Aquino sa usapin ng walang tigil at di-makatarungang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ang pangako ni Pnoy na “maari na muli mangarap ang bawat Pilipino” ay nauwi sa bangungot ng kahirapan sa maiksi pa lamang niyang paninilbihan. Sadyang ipinaubaya ang ating mga buhay at kinabukasan sa kamay ng mga kapitalistang walang ibang tintingnan kundi ang kanilang tubo.

Sa totoo lang ano na nga ba ang nagawa ni Pnoy?

Ang dati ng mataas na bayarin sa kuryente ay tataas na naman. Ano ang kanyang ginagawa? Wala!

Halos tatlong libong manggagawa ng Philippine Airlines ang mawawalan ng regular at disenteng trabaho. Ano ang kanyang ginawa? Wala!

Limang libong pamilya ang inilayo sa kanilang kabuhayan at may tatlong libo ang tatanggalan ng tirahan sa North Triangle, Quezon City. Ano na ang kanyang ginagawa? Wala!

Sa lahat ng pagkakataong ito sino ba ang nagsasamantala at tumitiba sa paghihirap ng masa? E di ang tunay niyang mga boss - ang mga Cojuangco at Ang (Petron), ang mga Pangilinan at Lopez (Meralco), ang Lucio Tan (PAL), ang mga Ayala (Ayala Land) at mga dambuhalang dayuhang kapitalistang sinisipsip ang ating dugo hanggang matuyo.

Ngunit totoo bang walang magagawa o pilit lamang niyang sinasara ang kanyang mga mata sa mga solusyong nasa harapan na niya? Para sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) may magagawa kung ang kapakanan ng mamamayanan ang isasaalangalang. Ika nga “maraming dahilan kapag ayaw, maraming paraan kapag gusto”.

Sa usapin ng langis, habang gasgas na gasgas na ang dahilan na walang magagawa ang pamahalaan dahil sa Oil Deregulation Law (ODL), nakaligtaan ata ni Pnoy na mismong sa loob ng mapagpahirap na batas na ito ang isang mekanismo na maaring gamitin upang maibsan ang pagdurusang dinaranas ng mga tsuper at lahat ng Pilipino, sa pangkalahatan.

Ayon sa batas na ito, itatayo ang isang Department of Energy at Department of Justice Task Force upang aksyonan kaagad ang anumang report ng sinumang tao na may hindi makatarungang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 30 araw lamang ang binibigay sa Task Force upang aralin at imbestigahan ang report at gawan ng karampatang aksyon.

Ngunit ginawa na ba ito? Hindi ni Erap, hindi ni Gloria at kahit si Pnoy ay di pa ito ginagawa. Bakit? Sapagkat hindi sila tatalikod sa uri nila, ang uri nilang mapagsamantala.

Walang magoobliga sa kanya na gawin ito kundi ang ating mahigpit na pagkakaisa at masikhay na pagkilos para igiit ang ating karapatan at kapakanan. Ipabatid natin sa kanya na tayo, kapag nagsama-sama, ang totoong makapangyarihan, ang totoong boss niya. At kung hindi niya magagawa ang inatang natin sa kanya ay tayo na mismo ang gagagawa nito. Wala ng dahilan para iupo pa siya sa kapangyarihan.

Kung ang MalacaƱang, walang magagawa, ang mamamayan, may magagawa!

Sama-sama tayong kumilos upang igiit:
1. Panagutin ang mga manlolokong kuimpanya ng langis sa bansa.
2. Agarang i-rolbak ang presyo ng mga produktong petrolyo higit pa sa P9.00 kundi sa makatarungang presyo nito.
3. Ibasura ang Oil Deregulation Law.
4. Alisin ang Value-Added Tax sa Langis at iba pang kalakal na mahalaga sa buhay ng manggagawa at masang Pilipino.

Sumama sa pagsampa ng reklamo sa DOJ – Setyembre 14, 2011, DOJ, Padre Faura, Manila City.

Lumahok sa mga lokal na pagkilos – Setyembre 24, 2011 (NCR, Calamba, Malolos, Cabanatuan, Imus, Baguio, La Trinidad, Bacolod, Silay, Cebu, Tacloban, Cagayan de Oro, Ozamis, Zamboanga, Davao).

Lumahok sa Nationwide Unified Transport Strike!

PAGKAKAISA NG MANGGAGAWA SA TRANSPORTASYON (PMT)